ZASADY I WARUNKI

Zasady i Warunki (zwane dalej „Warunkami”) są prawnie wiążącą umową między Tobą jako użytkownikiem i/lub klientem (zwanym dalej „Tobą” lub „Ty”) na tej stronie internetowej http://www.elensen.com (zwanej dalej „Witryną” ).

Witryna należy do prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „UAB NMF Metal” zarejestrowanej pod numerem 300110478 w Republice Litewskiej pod następującym adresem: J. Basanavičiaus g. 131, Szawle, LT-76129, Litwa (zwaną dalej „Firmą” lub „my”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z Warunkami i Polityką Ochrony Danych na naszej Witrynie. Gdy uzyskujesz dostęp do Witryny, korzystasz z niej lub składasz zamówienie, zgadzasz się na Warunki i Politykę Ochrony Danych. W przeciwnym uzyskanie dostępu do Witryny ani korzystanie z niej nie będzie możliwe.

Należy wydrukować kopię Warunków

 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW

  1. Warunki i Witryna udostępniają:

   1. Informacje na temat Firmy;

   2. główne cechy I charakterystykę Towaru;

   3. cenę sprzedaży Towaru;

   4. cenę dostawy Towaru;

   5. procedura płatności, dostawa i zaopatrzenie;

   6. procedurę skorzystania z prawa odrzucenia niniejszych Warunków;

   7. stawki opłat za korzystanie ze środków komunikacji, kiedy te są obliczone inaczej niż w zwykły sposób;

   8. okres ważności oferty i ceny.

 2. DATA POLITYKA OCHRONY DANYCH

  1. Wszelkie gromadzone i przetwarzane przez nas dane będą traktowane zgodnie z naszą Polityką Ochrony Danych.

  2. Korzystanie z Witryny oznacza fakt, że użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wszelkich innych powiązanych danych oraz oświadcza, że ​​wszystkie podane informacje i szczegóły są dokładne, kompletne i aktualne.

 3. KORZYSTANIE Z WITRYNY 

  1. Korzystając z Witryny:

   1. otrzymujesz możliwość zwierania umów na mocy odpowiednich regulacji prawnych;

   2. zobowiązujesz się przestrzegać obowiązujące prawo, w tym między innymi prawo własności intelektualnej, prywatności i ochrony konsumentów;

   3. podasz dokładne, kompletne i aktualne informacje;

   4. nnie będziesz udostępniał nieodpowiednich treści;

   5. zgadzasz się nie naruszać ani nie pomagać w naruszaniu Warunków lub obowiązujących przepisów;

   6. nie będziesz składać fałszywych/mylących zamówień.

  2. W przypadku, gdy nie podasz dokładnych, kompletnych i zaktualizowanych informacji, możemy zawiesić lub wyłączyć dostęp do Witryny.

 4. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU I OGRANICZENIA DOSTAW

  1. Firma oferuje meble, przedmioty meblowe i inne towary udostępniane na Witrynie (zwane dalej „Towarem”) naszym potencjalnym klientom.

  2. Wszystkie zamówienia na Towar są ograniczone na podstawie zasady dostępności. W przypadku trudności z dostawą Towaru lub ograniczonej ilości Towaru zwrócimy zapłaconą kwotę.

  3. Towar oferowany na Witrynie jest dostępny do dostawy w krajach Unii Europejskiej, chyba że w Witrynie wskazano też inne kraje lub Firma nie ogranicza dostawy do kraju Unii Europejskiej (zwanego dalej „Terytorium”).

 5. ZAMÓWIENIA

  1. Możesz kupować towary na Witrynie. Aby złożyć zamówienie, należy postępować zgodnie z procedurą zakupów online i kliknąć odpowiednie przyciski. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie potwierdzające otrzymanie Twojego zamówienia.

  2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Towarów z Witryny w dowolnym momencie oraz do usunięcia lub modyfikacji dowolnego materiału lub treści. W wyjątkowych okolicznościach możemy odmówić realizacji zamówienia po wysłaniu powiadomienia.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za usunięcie jakiegokolwiek Towaru z Witryny, usunięcie lub modyfikację jakichkolwiek materiałów lub treści na Witrynie, ani za przetwarzanie zamówienia po wysłaniu powiadomienia.

 6. CENA I PŁATNOŚĆ

  1. Cena Towaru zostanie wskazana na Witrynie, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny prezentowane na Witrynie były prawidłowe, chociaż naturalnie może wystąpić błąd. Jeśli odkryjemy błąd w cenie któregokolwiek z zamówionych Towarów, poinformujemy Cię tak szybko, jak to możliwe i damy możliwość potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub anulowania go. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a wszystkie zapłacone kwoty zostaną zwrócone w całości.

  2. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia żadnego Towaru po niewłaściwej niższej cenie (nawet gdy wysłaliśmy powiadomienie), jeśli błąd w cenie jest oczywisty i niepodważalny i mógł zostać uznany przez Ciebie za niewłaściwą cenę.

  3. Ceny na Witrynie zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają opłat za dostawę, które są dodawane do łącznej ceny.

  4. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, dla których wysłaliśmy powiadomienie.

  5. Po wybraniu wszystkich Towarów, które chcesz kupić, zostaną one dodane do koszyka, a następnym krokiem będzie przetworzenie zamówienia i dokonanie płatności (inaczej jest jedynie w przypadku gdy wybrałeś opcję płatności po otrzymaniu zamówienia, w takim przypadku płatności dokonujesz dopiero gdy towar dotrze pod wskazany adres).
   Postępuj zgodnie z krokami procesu zakupu, wypełniając lub weryfikując informacje wymagane w każdym elemencie
   .

  6. Możesz korzystać z dostępnych metod płatności wskazanych na stronach Witryny. Używamy szyfrowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo metod płatności. Po otrzymaniu Twojego zamówienia dokonamy wstępnej autoryzacji Twojej płatności, aby upewnić się, że posiadasz wystarczające środki na sfinalizowanie transakcji.

  7. Twoje źródło funduszy podlega weryfikacji i autoryzacji przez podmiot wydający, ale jeśli podmiot nie autoryzuje płatności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niedostarczenie wpłaty. Nie będziemy też w stanie ukończyć żadnego złożonego przez Ciebie zamówienia.

 7. DOSTAWA

  1. Wliczamy cenę dostawy do cen Towaru. W każdym przypadku firma pokrywa cenę za dostawę i nie zostaną na Ciebie nałożone żadne dodatkowe opłaty.

  2. Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, którzy dostarczą zamówione Towary. Nie możemy zagwarantować dokładnego czasu dostawy. Dokładny czas dostawy zostanie ustalony z zewnętrznymi dostawcami. Możemy według własnego uznania oszacować przybliżony czas dostawy.

  3. Mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn takich jak dostosowanie Towaru zgodnie z życzeniem klienta, wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności lub odległość dostawy.

  4. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie dotrzymać terminu dostawy, poinformujemy Cię o tej sytuacji i damy możliwość kontynuowania zakupu, ustalenia nowej daty dostawy lub anulowania zamówienia z pełnym zwrotem kwoty płatny.

  5. Nie zaczniemy dostarczać zamówionego Towaru, jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę lub święta, ponieważ dni te nie są naszymi dniami roboczymi.

  6. Zgodnie z niniejszymi Warunkami termin „dostawa” należy rozumieć jako sytuację, gdy Ty lub osoba trzecia przez ciebie upoważniona otrzyma Towar, co zostanie potwierdzone podpisem odbioru zamówienia w uzgodnionym podczas składania zamówienia adresie dostawy.

  7. Jeśli dostarczenie Twojego zamówienia nie jest możliwe, postaramy się znaleźć bezpieczne miejsce do jego pozostawienia. Jeśli nie możemy znaleźć bezpiecznego miejsca, Twoje zamówienie zostanie zwrócone do naszego magazynu. Zostawimy również informację wyjaśniającą, gdzie znajduje się Twoje zamówienie i co zrobić, aby zostało ponownie dostarczone. Jeśli nie będziesz w miejscu dostawy w uzgodnionym czasie, prosimy o kontakt z nami w celu zorganizowania dostawy w innym dniu.

  8. Jeśli po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty, w której zamówienie jest dostępne do dostawy, zamówienie nie może zostać dostarczone z przyczyn niezależnych od nas, założymy, że chcesz anulować zamówienie i zostanie ono anulowane. W wyniku rozwiązania zamówienia zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym opłatę za dostawę (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru jakiejkolwiek metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy, którą oferujemy) bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym uważamy, że to zamówienie zostało unieważnione.

  9. Należy pamiętać, że transport wynikający z unieważnienia zamówienia może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będziemy uprawnieni do przeniesienia na Ciebie.

  10. Użytkownik przejmuje własność nad Towarem, gdy otrzymamy pełną zapłatę wszystkich należnych kwot w stosunku do zamówienia lub w momencie dostawy, jeśli płatność miała nastąpić w późniejszym terminie.

 8. POLITYKA ZWROTÓW

  1. Jeśli zawierasz umowę jako konsument, masz prawo odstąpić od zamówienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni bez podania przyczyny.

  2. Okres odstąpienia wygasa po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie otrzymuje Towar, w przypadku wielu Towarów w jednym zamówieniu dostarczonych osobno , po 30 (trzydziestu) dniach od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż wskazany przewoźnik i otrzymana fizyczne te Towary.

  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na Witrynie.

  4. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że prześlesz komunikat dotyczący skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od zamówienia zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od tego zamówienia. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w początkowej transakcji. Niezależnie od powyższego, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy zwrotu Towaru lub nie dostarczysz dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  6. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.

  7. Prawo do anulowania zamówienia dotyczy wyłącznie Towarów zwracanych w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Zwrot nie zostanie dokonany, jeśli Towary zostaną użyte po ich rozpakowaniu, w przypadku Towarów, które nie są w takim samym stanie, jak w momencie dostawy lub zostały uszkodzone. Zwracając Towar, należy użyć i dostarczyć całe oryginalne opakowanie i dokumentację. Należy wysłać Towar wraz z pokwitowaniem, które otrzymałeś w momencie dostarczenia Towaru.

  8. Zwracając Towar przez zorganizowanych przez nas zewnętrznych dostawców, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na Witrynie, aby zorganizować cały proces. Należy wysłać Towar w tym samym opakowaniu, w którym go otrzymałeś.

  9. Po sprawdzeniu Towaru poinformujemy Cię o tym, czy masz prawo do zwrotu zapłaconych kwot. Zwrot zostanie wypłacony w ciągu 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia nas o zamiarze anulowania. Niezależnie od powyższego, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy Towaru z powrotem lub dopóki nie udowodnisz, że odesłałeś Towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot będzie zawsze dokonywany przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyto do zapłaty za zakup, chyba że istnieją inne dostępne metody płatności.

  10. Wszelkie prawa przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie są zagwarantowane.

 9. GWARANCJA

  1. Udzielamy gwarancji na Towar w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo.

  2. Towar należy rozumieć jako spełniający warunki, jeżeli (i) odpowiada swojemu opisowi i cechom dostępnym na Witrynie, (ii) może być używany w kontekście normalnego użytkowania Towaru podobnego rodzaju, oraz (iii) spełnia wymagania, których należy oczekiwać od Towarów podobnego rodzaju.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. O ile nie określono inaczej w Warunkach, nasza odpowiedzialność w odniesieniu do Towarów sprzedawanych w Witrynie będzie ograniczona do wysokości ceny sprzedaży Towarów.

  2. Nasza odpowiedzialność nie zostanie wyłączana i ograniczona w przypadkach, gdy obowiązujące prawo nie zezwala na takie wyłączenie i ograniczenie.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę dochodów, zysków lub sprzedaży; utratę pracy lub działalności gospodarczej; utratę oszczędności; utratę informacji lub danych; i stratę czasu. Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na żadne z tych ograniczeń, nie mają one zastosowania do Ciebie.

  4. Warunki w tej klauzuli nie mają wpływu na Twoje prawa jako konsumenta.

  5. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i dokładności informacji dostępnych w Witrynie.

 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Użytkownik uznaje i zgadza się, że przedmioty własności intelektualnej i prawa własności intelektualnej odnoszą się do dowolnej zawartości Witryny i należą do Firmy.

  2. Nie możesz korzystać z tej zawartości, jeśli nie masz na to naszej wyraźnej zgody. Pozwalamy Ci korzystać z Witryny w zakresie niezbędnym do kopiowania informacji dotyczących korzystania z Witryny i dostępu do Towarów.

 12. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Firma i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wypełnieniu swoich zobowiązań, jeżeli niepowodzenie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarg, zamieszek, działań, regulacji , ustawodawstwa lub zarządzenia rządu, aktów terrorystycznych lub wojny, zmian technologii lub wszelkich innych siły poza naszą kontrolą.

  2. Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu, eksportu, reimportu i reeksportu, w tym sankcji gospodarczych specyficznych dla danego kraju lub osoby.

  3. Firma może przekazać Użytkownikowi dowolne zawiadomienie zgodnie z Warunkami, wysyłając lub publikując zawiadomienie na Witrynie, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, w tym między innymi wiadomości e-mail. Powiadomienia przekazywane przez Firmę poprzez umieszczenie na Stronie będą obowiązywać po opublikowaniu, a powiadomienia przekazywane przez Firmę środkami komunikacji będą obowiązywać po ich wysłaniu.

  4. Aby wysłać Firmie powiadomienie zgodnie z Warunkami, należy skontaktować się z Firmą za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji. Powiadomienia wysłane przez Ciebie do Firmy będą uważane za obowiązujące jeden dzień roboczy po ich wysłaniu.

  5. Nie możesz przepisywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków, udzielać dalszej licencji ani przekazywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków.

  6. Jeżeli jakakolwiek część Warunków zostanie ogłoszona jako nieważna lub niewykonalna, pozostałe części Warunków pozostaną w mocy. Wszelkie nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania fragmenty należy interpretować w taki sposób, aby miały taki sam skutek jak zamierzone części oryginalne. Jeżeli nie jest to możliwe, wyklucza się nieważną lub niewykonalną część. W takim przypadku pozostałe części i sekcje Warunków pozostają w mocy.

  7. Warunki stanowią całą umowę między Tobą a Firmą. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia, porozumienia lub umowy między Tobą a Firmą, zarówno pisemne, elektroniczne, internetowe, jak i ustne.

  8. Firma może modyfikować Warunki. Zmodyfikowane Warunki obowiązują, gdy użytkownik zostanie poinformowany o zmodyfikowanych Warunkach.

  9. Korzystanie z Witryny i dokonywanie zamówień na zakup Towaru za pośrednictwem Witryny podlega prawu litewskiemu.

  10. Wszelkie kontrowersje powstałe lub związane z korzystaniem z Witryny lub zamówień podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów litewskich.

  11. Jeśli przystępujesz do zamówienia jako konsument, żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie będzie miało wpływu na przysługujące Ci prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  12. W związku z tym, jeśli zakup został dokonany online za pośrednictwem Witryny, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że masz prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13. Zgodnie z obowiązującym prawem instytucją zajmującą się roszczeniami konsumenckimi w drodze pozasądowego jest Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów, adres Vilniaus g. 25, 01402 Wilno, dostępny pod adresem www.vvtat.lt

  14. Jeśli Witryna zawiera linki do innych stron internetowych i treści stron trzecich, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie możemy kontrolować żadnej zawartości tych stron internetowych, linków lub treści.

 13. INFORMACJE KONTAKTOWE

  1. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na naszej Witrynie.