POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
1. WARUNKI

W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

Dane osobowe” lub „Dane” oznaczają wszelkie informacje o użytkowniku, którego tożsamość została zidentyfikowana lub którego tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (osoba, której dane dotyczą).

„Przetwarzanie danych” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultacje , wykorzystywania, ujawniania poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administratorem danych” jest UAB NNF Metal, kod przedsiębiorstwa 300110478, z siedzibą przy ul. J. Basanavičiaus. 131, Šiauliai, Republika Litewska, która określa cele i sposoby zarządzania danymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Witryna internetowa” to witryna internetowa Menedżera danych, której adres to http://www.elensen.pl.

Ty”, „Twój” lub „Użytkownik” to osoba fizyczna, która odwiedziła Witrynę internetową Administratora danych i której Dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Newsletter” oznacza biuletyn wysyłany przez Administratora danych o najnowszych Ofertach Administratora danych lub o sprzedaży towarów, które Użytkownicy mogą zamawiać w Serwisie.

Polityka Prywatności” oznacza niniejszą Politykę Prywatności, która określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych Administratora danych obowiązujące Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, które wejdzie w życie w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Na mocy dyrektywy 95/46 / WE zostaną uchylone.

Pliki cookie” to rodzaje wiadomości z unikalnym numerem identyfikacyjnym nadawanym przeglądarce internetowej przez serwer sieciowy. Jest on przesyłany na twardy dysk użytkownika, aby Data Manager mógł odróżnić komputer użytkownika od Internetu i zobaczyć go w Internecie.

Zgoda” oznacza swobodne i jednoznaczne wyrażenie woli w ramach deklaracji lub jednoznacznych działań, na podstawie których wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą.

Terminy i definicje wymienione w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z definicją i wyjaśnieniem w Regulaminie, które można znaleźć, klikając ten link.

2. INFORMACJA OGÓLNA

2.1. Niniejsza Polityka prywatności określa warunki zarządzania danymi osobowymi przy użyciu witryny internetowej Menedżera danych.

2.2. Warunki Polityki prywatności obowiązują Cię za każdym razem, gdy chcesz uzyskać dostęp do treści i / lub usług, które oferujemy, a także dokonać zakupu towarów sprzedawanych online.

2.3. Potwierdzamy, że niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana, a Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w tej Witrynie zgodnie z wymogami Rozporządzenia i aktów prawnych Republiki Litewskiej.

2.4. W naszej Witrynie stosujemy wszelkie dostępne techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby gromadzone przez nas Dane były chronione przed utratą, nieuprawnionym użyciem i przesyłaniem.

2.5. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności, ponieważ korzystając z naszej strony internetowej i kupując produkty w niej zawarte, zgadzasz się, że wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe zgodnie z celami i środkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

3. INFORMACJE, które zbieramy o Tobie

3.1. W celu prawidłowego świadczenia naszych usług w Serwisie zbieramy o Tobie następujące informacje:

3.1.1. Dane osobowe przekazane przez Ciebie

  • Imię
  • Nazwisko
  • Miejsce zamieszkania (adres), kod pocztowy
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Informacje dotyczące płatności (nazwa banku, numer konta bankowego i inne obowiązkowe informacje dotyczące rachunków)

3.1.2. Dane zbierane automatycznie

  • Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies, za pomocą których zbieramy również Dane ujawniające specyfikę korzystania z naszych usług lub automatycznie generowane statystyki Odwiedzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych plików cookie, zobacz Zasady dotyczące plików cookie i ich używania.

3.1.3. Dane ze źródeł zewnętrznych

  • Możemy otrzymywać informacje o Tobie ze źródeł publicznych i komercyjnych (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące akty prawne) i łączyć je z innymi informacjami, które otrzymujemy od Ciebie lub o Tobie. Możemy również otrzymywać informacje o Tobie z serwisów społecznościowych stron trzecich (np. Facebook), kiedy logujesz się na swoje konta.

3.1.4. Dodatkowe dane

Biorąc pod uwagę Twoją odrębną zgodę, możemy również gromadzić i zarządzać innymi, dodatkowymi Danymi o Tobie, Twoim urządzeniu lub korzystaniu z treści lub usług naszej Witryny.
3.2. Możesz zdecydować się nie przekazywać nam pewnych informacji (np. Informacji wymaganych w momencie rejestracji w naszym sklepie internetowym lub w momencie zakupu towarów lub usług bez rejestracji), ale w takim przypadku nasza usługa zakupów online może być niedostępna .

4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

4.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe i zbieramy dane osobowe w następujących celach:

4.1.1.Aby zarejestrować Cię w naszym systemie, abyś mógł skorzystać z naszej usługi zakupów online;

4.1.2. Aby przetworzyć płatność za towary za pośrednictwem wybranego zewnętrznego dostawcy usług bankowych;

4.1.3. E celu realizacji zamówienia i dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany adres;

4.1.4. Biorąc pod uwagę Twoją odrębną Zgodę, na potrzeby marketingu bezpośredniego, na przykład poprzez wysyłanie Ci Newslettera, przesyłanie ofert promocyjnych i ogłoszeń o naszych promocjach lub nowościach;

4.1.5. Do celów rozliczeniowych i księgowych;

4.1.6. Aby usprawnić działanie naszej Witryny;

4.1.7. Aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na Twoje pytania, udostępnić informacje lub zamieścić newsletter o naszych nowościach i ofertach, jeśli go zapisałeś.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zobowiązujemy się nie ujawniać ani nie przekazywać danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

5.1.1. Jeśli otrzymano zgodę indywidualną na to przekazanie danych;

5.1.2. Gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i prawidłowego świadczenia naszych usług naszym partnerom, którzy zapewniają dostawę lub inne usługi związane z Twoim zamówieniem. W przypadku tych usługodawców udostępnimy tylko tyle danych osobowych, ile będzie wymagane do wypełnienia określonego zobowiązania;

5.1.3. Przekazanie danych jest obowiązkowe na żądanie organów ścigania zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych Republiki Litewskiej;

5.1.4. W innych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu i aktach prawnych Republiki Litewskiej.

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa i innych aktach prawnych Republiki Litewskiej i / lub w niniejszej Polityce prywatności, nie dłużej jednak niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa Republiki Litewskiej. Litwa lub zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, aby osiągnąć cele Polityki zarządzania danymi.

6.2. Jeśli zarejestrujesz się w naszej Witrynie, ale nie dokonasz żadnej płatności ani nie kupisz żadnego produktu, który oferujemy, będziemy przechowywać dane, które podałeś w naszej Witrynie przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata. W takim przypadku na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed upływem terminu 2 (dwóch) lat wyślemy zapytanie na podany przez Ciebie adres e-mail, czy wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw lub nie odpowiesz w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych, usuniemy wszystkie Twoje dane, w tym Twoje konto w systemie.

6.3. Po zarejestrowaniu się w naszej Witrynie i dokonaniu co najmniej jednej płatności za zakup oferowanych przez nas towarów lub po zakupie towarów oferowanych w Witrynie bez uprzedniej rejestracji (poprzez zakupy jako gość), będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 10 ( dziesięć) lat od dokonania płatności w Serwisie, przewidzianej w punkcie 10.15 Zarządzenia archiwisty Rządu Republiki Litewskiej „O zatwierdzeniu rejestru warunków przechowywania dokumentów ogólnych”. na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed upływem terminu 10 (dziesięciu) lat wyślemy na Twój adres e-mail zapytanie, czy wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw lub w trakcie powyżej 5 (pięciu) dni kalendarzowych bez odpowiedzi usuniemy wszystkie Twoje dane, w tym Twoje konto w systemie.

6.4. Rejestrując się w naszym Serwisie i jednocześnie zapisując się do Newslettera, będziemy przechowywać Twoje Dane i wysyłać Newsletter zgodnie z następującą procedurą i warunkami określonymi w punktach 6.2 i 6.3 niniejszej Polityki Prywatności.

6.5. Jeżeli nie zarejestrujesz się w naszym Serwisie, ale zapiszesz się do Newslettera poprzez przesłanie wiadomości e-mail, będziemy przechowywać Twoje Dane (adres e-mail) i wysyłać Newsletter zgodnie z następującą procedurą i warunkami określonymi w punktach 6.2 i 6.3 niniejszej Polityki prywatności.

7. TWOJE PRAWA

7.1. Korzystając z naszej Witryny jako Użytkownik, masz następujące prawa w związku z zarządzaniem Twoimi danymi:

7.1.1. Wiedzieć, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe;

7.1.2. Żądania sprostowania lub dodania danych osobowych (prawo do sprostowania);

7.1.3. Żądać przeniesienia Danych do innego administratora danych (prawo do przenoszenia);

7.1.4. Zniszczyć wszystkie przetwarzane przez nas dane o Tobie (prawo do bycia zapomnianym);

7.1.5. Wymagać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych z jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);

7.1.6. Aby nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy dane te są przetwarzane lub mają być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

7.2. Zgodnie z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi, dla celów marketingu bezpośredniego może nastąpić Twoje profilowanie, aby zaproponować rozwiązania i sugestie wykonane indywidualnie dla Ciebie. Zawsze możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, sposób obsługi lub sprzeciwić się, kontaktując się z nami w niniejszej Polityce Prywatności, korzystając z danych kontaktowych.

7.3. Masz prawo do kierowania wszelkich żądań lub instrukcji związanych z Twoimi danymi osobowymi w formie pisemnej do Administratora danych w niniejszej Polityce Prywatności, korzystając z danych kontaktowych (e-mail lub adres pocztowy).

7.4. Administrator danych po otrzymaniu takiego żądania lub zlecenia udziela odpowiedzi i wykonuje czynności zawarte we wniosku lub odmawia podania przyczyn odmowy nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty skierowania. W razie potrzeby określony termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takim przypadku Administrator danych informuje Klienta o każdym takim przedłużeniu wraz z podaniem przyczyny opóźnienia. w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku.

7.5. Jeśli Klient odkrył niezgodność z prawem swojego Zarządzania Danymi lub w przypadku sporu z Administratorem Danych, ma on prawo w dowolnym momencie zwrócić się do pozasądowego organu rozstrzygania sporów na Litwie - państwa Dane Inspektorat Ochrony, w kolejności określonej na jego stronie internetowej, którą można znaleźć tutaj.

7.6. Administrator Danych nie może zapewnić Klientowi warunków realizacji powyższych praw, za wyjątkiem sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych w drodze marketingu bezpośredniego oraz zwrócenia się do instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów, w przypadkach przewidzianych prawem, konieczne jest zapewnienie zapobiegania przestępstwom, naruszeniom zasad etyki zawodowej lub zawodowej, ich ścigania i wykrywania oraz ochrony praw i wolności innych osób.

8. Newsletter

8.1. W naszym Serwisie użytkownicy rejestrujący się i zakładający konto lub nie dokonujący rejestracji mogą zapisać się do Newslettera, wskazując swój adres e-mail, adres do korespondencji oraz wyrażając zgodę Administratora danych na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

8.2. Użytkownik przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie Danych Osobowych wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i potwierdza, że ma ukończone 14 lat.

8.3. Użytkownik może w każdej chwili odmówić otrzymywania Newslettera wysyłanego przez Administratora, pisząc na adres internetowy wskazany przez Serwis lub wybierając opcję „Wypisz się” u dołu strony.

8.4. Kolejność i warunki wysyłania newslettera zostały określone w punktach 6.4 i 6.5 niniejszej Polityki prywatności.

9. ŚRODKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

9.1. Dane osobowe są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Wdrożyliśmy środki fizyczne i techniczne w celu ochrony wszystkich informacji, które zbieramy w celu świadczenia naszych usług. Należy pamiętać, że chociaż podejmujemy odpowiednie działania w celu ochrony Twoich danych, żadna witryna internetowa, transakcja online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

10. STRONY INTERNETOWE, USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH W NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

10.1. Korzystając z naszej Witryny, możesz zostać przekierowany do witryn internetowych, nad którymi nie kontrolujemy. Możemy również zezwolić stronom internetowym lub gadżetom stron trzecich na umieszczanie łączy w naszej Witrynie. Nie odpowiadamy za politykę prywatności takich stron trzecich ani za treści na innych stronach. Zachęcamy do przeczytania i zapoznania się z politykami prywatności tych krajów i witryn internetowych oraz innymi dokumentami prawnymi.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Administrator danych może od czasu do czasu według własnego uznania zmieniać niniejszą Politykę prywatności.

11.2. Menedżer danych zaleca regularne odwiedzanie Witryny Menedżera danych w celu znalezienia najnowszej wersji Polityki prywatności. Administrator danych może powiadomić Cię o zmianach w polityce prywatności w Twoich danych kontaktowych.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

12.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub Danych Osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez Administratora danych w Witrynie lub e-mail: biuro@elensen.pl

Updated on 25 May 2018